ما به زمین عزیزمان اهمیت می دهیم

    ما به زمین عزیزمان اهمیت می دهیم

    طبق آمار سالانه حدود 807 هزار هکتار جنگل در سرتاسر دنیا از بین می رود.جنگل زدایی دومین عامل گرمایش جهانی است که خطرات زیست محیطی زیادی را برای انسان ها و دیگر جانوران به همراه دارد.
    گروه تولیدی چنار حامی محیط زیست بوده و در فعالیت هایش رعایت اصول حفاظت از محیط زیست را مد نظر دارد و همچنین بخشی از درآمد های خود را صرف درختکاری و حمایت از گروه های فعال محیط زیست می کند.

    به امید ساختن دنیایی بهتر برای زیستن